Landvindingslaget Karsemosen

Vil du have nyheder fra landvindingslaget på email: send mail med

din sommerhusadresse

  

Skriv til formand

Skriv til webmaster

Andre oplysninger

 

Vejliste:


Birkevænget (pdf-fil)

Engpibervej (pdf-fil)

Grævlingebakkerne (pdf-fil)

Kratvej (pdf-fil)  

Køgehusvej (pdf-fil)   

Lindahlsvej (pdf-fil)   

Moseengen (pdf-fil)  

Mosetoften (pdf-fil)

Musvågestien (pdf-fil)

Nattergalevej (pdf-fil)

Piletoften (pdf-fil)

Regnspovevej (pdf-fil)

Ryagervej (pdf-fil)

Rybakkevej (pdf-fil)

Rygårds Allé (pdf-fil)

Ryvænget (pdf-fil)

Rørtoften (pdf-fil) 

Skelkæret (pdf-fil)

Skelledet (pdf-fil)

Skelvej (pdf-fil)

Skelvænget (pdf-fil)

Store Ryvej (pdf-fil)

Vangeled (pdf-fil)

Åvænget (pdf-fil)  

Landbrugsejendomme m.fl. (pdf-fil)

Oprindelig partsfordeling:


Med hensyn til den oprindelige partsfordeling henvises der til oversigten over revideret partsfordeling under Vedtægt.

Ny partsfordeling:


Den komplette fordeling af parter kan ses på listerne nedenfor, der er udarbejdet for hver enkelt sommerhusvej. Der er en særskilt liste for landbrugsarealer og ubebyggede ejendomme, der ikke er sommerhusejendomme.


Listerne er skrevet på grundlag af en samlet undersøgelse gennemført af Landinspektørgruppen A/S, Hillerød.


Ny vedtægt nu gældende.


De nye vedtægter har nu været i endelig høring uden indsigelser.


Se de nye vedtægter her

Og her Vej & Partsregister
Nye regler om partsfordeling:


Den nye vedtægt indeholder bl.a. en ny måde at beregne partsfordelingen på, se de nærmere regler i forslagets § 3.


Det betyder, at alle sommerhusgrunde på under 3.600 m² bliver tildelt 2 parter; mens større grunde får flere.


Landbrugsejendomme og store ubebyggede grunde (over 2 ha) bliver tildelt en part pr 1.800 m².

Oversigtsoplysninger og oversigtskort:


Oversigsliste revideret efter afgørelse af 9. marts 2017 fra Gribskov Kommune om udtagning af 7 ejendomme fra landvindingslaget.

Samlet antal ejendomme, arealer og parter (pdf-fil)


Oversigtskort over landvindingslagets område og kanalsystemer.

Samlet oversigtskort (pdf-fil)


Rettelse til det samlede oversigtskort efter en ændring af den østlige kanal.

Se rettelsesskort pdf-fil 

 

Rettelse til det samlede oversigtskort efter afgørelse af 9. marts 2017 fra Gribskov Kommune om udtagning af 7 ejendomme fra landvindingslaget.

Se rettelseskort pdf-fil.

Copyright ® 2010 Karsemosen.dk