Landvindingslaget Karsemosen

Vil du have nyheder fra landvindingslaget på email: send mail med

din sommerhusadresse

  

Skriv til formand

Skriv til webmaster

Andre oplysninger

 

Vedtægt 1951:


Side 1 - 2 (pdf-fil) indskannet fra fotokopi. Indeholder §§ 1, 2, 3 og del af 4.

Side 3 - 4 (pdf-fil) indskannet fra fotokopi. Indeholder §§ del af 4 og del af 5.

Side 5 - 6 (pdf-fil) indskannet fra fotokopi. Indeholder §§ del af 5, 6, 7 og del af 8.

Side 7 - 8 (pdf-fil) indskannet fra fotokopi. Indeholder §§ del af 8, 9, 10 og del af 11.

Side 9 - 10 (pdf-fil) indskannet fra fotokopi. Indeholder §§ del af 11, 12, 13 og 14.   


Vedtægt 1951 (pdf-fil) renskrevet udgave med ændringer i § 2, jf. nedenfor.


Vedtægten er tinglyst på alle ejendomme, der er med i landvindingslaget.

Ændringer i vedtægt og område:


I sommeren 2015 er en rørlagt strækning E-G af den østlige kanal D-E-G-H erstattet af en nygravet kanal F-G, så den østlige kanal nu benævnes D-E-F-G-H. Dette har medført en ændring af beskrivelsen i vedtægtens § 2.

Se ændringskort pdf-fil og læs  vedtægtsændring pdf-fil.


Ved afgørelse af 9. marts 2017 har Gribskov Kommune udtaget 7 ejendomme af landvindingslagets område.

Se ændringskort pdf-fil.

Nyheder:Partsfordeling:


Landvindingslaget er opdelt i parter, der er fordelt ved kendelse af 23. oktober 1951.

Når der sker udstykning, fordeles parterne fra den udstykkede ejendom til de nye grunde. Undersøgelsen foretaget af Landinspektørgruppen A/S, Hillerød, påviste 45 ejendomme, hvor der ikke var blevet fordelt parter ved udstykning.

Efter revision af partsfordelingen i august 2013 er der udarbejdet en oversigt over den aktuelle partsfordeling.

Ved afgørelse af 9. marts 2017 har Gribskov Kommune udtaget 7 ejendomme med tilsammen 12 parter af landvindingslagets område.


Herefter er de oprindelige 11.969 parter ændret til 11.957 parter i alt.

Læs pdf-fil med partsfordeling.

Stemmetal ved afstemninger:


Det fremgår af § 9 i Vedtægt for Landvindingslaget Karsemosen fra 1951, at

"Ved afstemning på generalforsamling har hver interessent 1 stemme, og desuden tillægges der interessenterne 1 stemme for hver påbegyndt 200 parter efter partsfordelingslisten."


Det betyder, at alle sommerhusejendomme har 2 stemmer.


Med hensyn til stemmefordelingen for de større ejendomme med mange parter se vedlagte fortegnelse over tillægsstemmer for landbrugsejendomme og andre store ejendomme. Læs pdf-fil

Copyright ® 2010 Karsemosen.dk