Landvindingslaget Karsemosen

Vil du have nyheder fra landvindingslaget på email: send mail med

din sommerhusadresse

  

Skriv til formand

Skriv til webmaster

Andre oplysninger

 

Hvad er Landvindingslaget Karsemosen?


Landvindingslaget Karsemosen omfatter et lavtliggende landområde på nordvestsiden af Arresø. Området er afgrænset af et dige mod Arresø, og afvandes gennem flere kanaler og en pumpestation.


Området består dels af engarealer, dels af mere end trehundrede sommerhusgrunde.

Området er delt mellem Gribskov Kommune (Ryengen og dele af Tisvilde Sand/ Tisvilde Ry) og Halsnæs Kommune (Karsemosen).


Landvindingslaget fungerer som en forening, hvor de grundejere, der ejer arealer inden for interesseområdet er medlemmer. Landvindingslaget ledes af en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling.


Landvindingslagets etablering


Landvindingslaget Karsemosen omfatter et lavtliggende landområde på nordvestsiden af Arresø. Området blev afvandet i 1951 på grundlag af en kendelse af 23. oktober 1951 af afvandingskommissionen for Frederiksborg amtsrådskreds.


Mod søen blev der anlagt et 2.223 m langt dige med kronekote på 4,70 m (Arresøens overfladekote er op til ca 4,00 m, det svarer højdemæssigt til overfladen på grusvejen, hvor Store Ryvej ender).


Inden for diget blev der gravet 3.990 m afvandingskanaler, hvoraf 417 m er rørlagt. Hovedkanalen ender ved en pumpestation i diget, hvor vandet pumpes ud i Arresø gennem en 55 m lang afløbskanal. Pumpestationen rummer to eldrevne pumper.


Anlægget kostede ca. 217.000 kr. i alt, hvoraf Landbrugsministeriet betalte 2/3 som tilskud, og lodsejerne betalte resten efter partsantal.


Bestyrelse:


Jacob Nielsen, Formand og kasserer. Vedligehold

Køgehusgård

Køgehusvej 9 A

3300 Frederiksværk

Tlf. 2127 2246


Peder Schierning

Grønnehavegård

Helsingevej 98

Karsemose

3300 Frederiksværk

Tlf. 4191 8376


Per Larsen, Vedligehold

Engpibervej 8

3200 Helsinge

Tlf. 2969 8116


Henrik Nielsen

Knud Rasmussensvej 1

3300 Frederiksværk
Suppleanter:


Karsten Holland

Nyhavn 38 1. th

1051 København K
Flemming Dreslet

Veksøvej 169

2700 Brønshøj

Nyheder


Her;


Referat

Regnskab

Budget


Fra Genneralforsamlingen Onsdag d. 17/06-2020Vedligeholdelse af kanaler, grøfter og tilløb:


Det er vigtigt at pumpestationen og kanalerne vedligeholdes og oprenses for at vandet kan løbe til pumpestationen og pumpes ud i Arresø. Det sørger landvindingslaget for.

 

Hvis du opdager problemer, så kontakt venligst Jacob Nielsen eller Per Larsen og giv besked.

Men det er også vigtigt for sommerhusgrundene, at grøfter holdes fri for haveaffald og grene m.m., så vandet kan løbe uhindret ud til kanalerne, og det må hver enkelt grundejer sørge for er i orden.Jacob Nielsen,

Formand og kasserer. Vedligehold.

Køgehusgård

Køgehusvej 9 A

3300 Frederiksværk

Tlf. 2127 2246


Per Larsen,

Bestyrelsesmedlem. Vedligehold.

Engpibervej 8

3200 Helsinge

Tlf. 2969 8116


Landvindingslagets drift


I  forbindelse med kendelsen stadfæstede afvandingskommissionen i 1951 en vedtægt for landvindingslaget. Vedtægten blev tinglyst på alle ejendomme, der er omfattet af kendelsen.


Udgifterne til Landvindingslaget, som især er drift af pumpestation og vedligeholdelse af kanaler m.m., betales af grundejerne. Bidragets størrelse for de enkelte ejendomme beregnes på grundlag af regler i vedtægten.


Bidraget opkræves sammen med ejendomsskatten af de to kommuner, der sender bidragene videre til Landvindingslaget.Copyright ® 2010 Karsemosen.dk